آخرین خبرها

درخت

در این بخش با مباحثی همچون انواع درخت، روشهای درخت کاری، جنگل زایی، بیابان زدایی و مبارزه با ریزگردها، مواجه خواهید شد.

آب

در این بخش به بررسی مواردی همچون آب سالم، منابع آب و افزایش آب شیرین، مبارزه با کم آبی و روش صحیح مصرف خواهیم پرداخت.

انرژی

آشنایی با انواع انرژی پاک و تاثیر آنها بر محیط زیست و همچنین روشهای مصرف انرژی و راهکارهای بهینه سازی مصرف عمده مطالب این بخش را تشکیل میدهد.

زباله

موضوع اصلی مطالب این بخش آشنایی با انواع زباله و راههای تفکیک آنها و باز استفاده و بازیافت آنها و همچنین بررسی الگوی مصرف برای کاهش تولید زباله است.

سبک زندگی

در این بخش به روشهای فکری و سبک زندگی برای بهبود عملکرد خانواده در استفاده از طبیعت و منابع طبیعی پرداخته خواهد شد.

خانه

بررسی نکاتی در مورد خانه و باغچه و باغ و محیط پیرامون از جمله محله موضوع اصلی مطالب این بخش است.

error: Content is protected !!